Unknown Partisan Woman

Nepoznata partizanka
Sculpture, action in public space, photo and video documentation
2016-17

2017_03_07_AdelaJusic
Exhibition set up Real but not true curated by Alenka Trebušak, Cultural Center Tobačna 001, Ljubljana, Slovenia, 2017, Arhiv Muzeja i galerija grada Ljubljane, fotograf Andrej Peunik

Video recording: Nardina Zubanović, Armina Pilav, Igor Šakić

Sound recording: Ilvana Dizdarević
Video editing: Adela Jušić
Photo: Haris Sahačić, Lana Bašić and Almin Zrno
Sculpture assistance: Emir Kapetanović
Special thanks to  Andreja Dugandžić, Danijela Dugandžić, Boriša Mraović, Jasmina Prolić, Edin Jušić, Pierre Courtin,  Armin Krđević, and Danko.

adela 7
Photo by Almin Zrno

After the World War 2 in Yugoslavia, Partisans whose names were not known were buried under the gravestone that instead of a name had words Unknown Partisan, or Unknown Partisan woman engraved. Artist created a replica of such gravestone with words: Unknown Partisan woman and put it in the park in the center of Sarajevo, near  other historically important sites, such as a place where Franz Ferdinand was killed, City hall etc.,  and across the building where notorious Beledija jail was, where many woman Antifascists were held prisoners and tortured during the war.  Until today, no city authorities or media gave attention to the gravestone. It is still on the same spot.

 

Still images from video documentation of illegal action that took place on March 8, 2016 in Sarajevo.

Po završetku Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, nepoznati partizani/ke sahranjivani su ispod nadgrobnih ploča na kojima je, umjesto imena, pisalo Nepoznati partizan ili Nepoznata partizanka. Umjetnica je napravila repliku ovakve nadgrobne ploče sa natpisom «Nepoznata partizanka» i postavila je u park u centru Sarajeva, blizu drugih istorijskih znamenitosti, kao što su npr. mjesto na kojem je ubijen Franz Ferdinand, Gradska vijećnica itd.,  te nasuprot zloglasnog Beledija zatvora u kojem su bile zatočene i mučene mnoge antifašistkinje za vrijeme Drugog svjetskog rata. Do danas ni mediji, ni gradske vlasti nisu obratili pozornost na ovu nadgrobnu ploču. Još uvijek se nalazi na istom mjestu.

Rad pokušava sa feminističkog diskursa problematizirati temu učešća žena u NOB-u i politike sjećanja.  Naziv je inspirisan i radom Lydie Sklevicky, koja, kada analizira reprezentaciju uloge žena u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji i istoriji prije rata,  ukazuje na to, da ono što ostaje u nasljeđe, ono što ostaje zapisano za buduće generacije nisu reprezentacije žena koje su imale važnu ulogu u istoriji, već idealizirane, alegorijske ženske figure. 

 

%d bloggers like this: