Unknown Partisan woman

Original title: Nepoznata partizanka
Sculpture, action in public space, photo and video documentation
2016

Photo: Haris Sahačić, Lana Bašić and Almin Zrno
Video recording: Nardina Zubanović, Armina Pilav
Sound recording: Ilvana Dizdarević
Sculpture assistance: Emir Kapetanović
Special thanks to  Andreja Dugandžić, Danijela Dugandžić, Boriša Mraović, Jasmina Prolić, Edin Jušić, Pierre Courtin,  Armin Krđević, and Danko.

adela 7

Rad je replika nadgrobnih ploča koje su rađene tokom Drugog svjetskog rata, te na kojima je,  usljed nedostatka informacija o imenu poginulog partizana ili partizanke, pisalo samo “Nepoznat/a partizan/ka”. Ipak, ovaj rad pokušava sa feminističkog diskursa problematizirati temu učešća žena u NOB-u i politike sjećanja.  Naziv je inspirisan i radom Lydie Sklevicky, koja, kada analizira reprezentaciju uloge žena u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji i istoriji prije rata,  ukazuje na to, da ono što ostaje u nasljeđe, ono što ostaje zapisano za buduće generacije nisu reprezentacije žena koje su imale važnu ulogu u istoriji, već idealizirane, alegorijske ženske figure. Kakva je to retorika i simbolizam koji je trebalo kreirati da bi se predstavila uloga i doprinos žena partizanskom pokretu u Jugoslaviji koji je bio presedan u ženskoj istoriji, ne samo Jugoslavije, već cijelog svijeta u vrijeme rata?  Nova Jugoslavija je riješila ovaj zadatak tako što je kroz poeziju, prozu, istorijske knjige, spomenike itd. naše heroine predstavila nadrealno, pa se o njima piše i govori kao o nadnaravnim bićima koja pjevaju neposredno pred streljanje dok same sebi kopaju grobnu raku, a u njih su uperene puške okupatora. One tako više nisu obične žene, pa se sa njima druge žene teško mogu poistovijetiti. Smatram da nam je na ovaj način opet otrgnut,  otet, oduzet, jedan važan dio našeg emancipatorskog nasljeđa i istorije. Rad želi skrenuti pažnju na to na koje načine se (re) kreiraju politike sjećanja kad je riječ o ženskoj istoriji ovog doba.

See more photos on Google+