I THINK, COMRADES…

Original title: Ja mislim, drugarice…
5 digital collages printed on alu-dibond and 2 texts on A4 format
Dimensions variable
Edition: 5+1 (AP)

Year: 2014
Thanks to Andreja Dugandžić for translation

Work is part of private collection in Berlin.

Work was first time exhibited in Historical Museum of Bosnia and Herzegovina on the 8th of March, International Women’s day. In World War II in Yugoslavia 100 000  women joined the army motivated not only by patriotism, but also by wish for their emancipation. Antifascist Front of Women had around two million members and was the largest women’s organization ever on the territory of ex-Yugoslavia and wider. After the war, it is considered by political top that “women’s issue” was solved in Yugoslavia. The promises of political elites given to women at the time of mobilizing for war never came true. Equality was never achieved, and the process of women’s emancipation, that was “too fast” became a direct threat to patriarchal attitudes in the society. Two speeches of Tito are used in this work to show the shift of political attitude towards women that happened in the 50s. Historical museum in its collection has 5 out of 10 portraits  of heroines of Antifascist Struggle from Bosnia and Herzegovina. 5 missing portraits are made out of 371 images from Tito’s life.

Rad je kreiran i prvi put izlozen za/u  Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine za 8.mart. U Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji 100 000 žena pridružilo se vojsci motivirane, ne samo patriotizmom, već i željom za emancipacijom. Antifašistički front žena imao je oko 2 miliona članica i bio je najveća ženska organizacija ikad na prostorima bivše Jugoslavije i šire. Nakon rata, politički vrh smatrao je da je “žensko pitanje” u Jugoslaviji riješeno. Obećanja političkog vrha data ženama u vrijeme mobilizacije za rat nikada nisu obistinjena. Jednakost nije postignuta, a “prebrzi” proces ženske emancipacije je postao direktna prijetnja patrijarhalnom društvu. Dva Titova govora upotrebljena su u ovom radu da pokažu naglu promjenu politike prema ženama koja se desila 50-ih. 10 žena Bosne i Hercegovine su proglašene narodnim herojkama. Historijski muzej u svojoj zbirci ima njihovih 5 portreta. 5 portreta koji nedostaju kreirano je od 371 fotografije iz Titovog života.

LINK to exhibition photos 8th of March 2014, photos by Lana Milušić and Haris Sahačić

Adela Jusic I think comrades

adela jusic I think comrades

I think comrades partial

adela jusic I think comrades

%d bloggers like this: