Heroism of labor

Original title: Heroizam rada
Print, dimensions variable
2017

Nebrojeno mnogo sati rada na različitim vrstama poslova, nakon Drugog svjetskog rata, obavljale su žene okupljene u AFŽ organizaciju. Ovi silni napori u izgradnji razrušene zemlje tada su predstavljani  i slavljeni krilaticom – Heroizam rada.

 

Exhibition set up “Real but not true”, curated by Pierre Courtin, Gallery Duplex100m2, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2017
See all photos on Google +

Advertisements