Feministički protunarativi: kako “čitati” kulturne prakse u post-socijalističnom prostoru, Biljana Kašić

Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Od državne umjetnosti do kreativnih industrija / Transformacija rodnih, političkih i religijskih narativa”
Editors: Josip Zanki, Marijana Paula Ferenčić, Nevena Škrbić Alempijević, Sanja Potkonjak, Marijana Belaj
Publisher: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb
ISBN: 978-953-8098-00-0
Pages 138
Croatian
2015

Link to PDF on academia.edu

%d bloggers like this: