Rodno angažirana umjetnost

IMG_9034

“Eto nam žena” i “Rad ljubavi” na
http://www.gendernet.info/local/rodno-angazirana-umjetnost/

Advertisements